Annuleringsvoorwaarden

Artikel 14: Annulering

1 Annulering door Wederpartij of Deelnemer van (deelname aan) een Opleiding dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering of niet deelnemen aan een Opleiding door Wederpartij of Deelnemer zonder tijdige annulering ingevolge dit artikel is Wederpartij of Deelnemer gedeeltelijke of volledige vergoeding van het inschrijfgeld verschuldigd.

2 Voor in-company Opleidingen, waarbij al dan niet (delen van) de Opleiding of het materiaal vervaardigd moet worden, wordt bij annulering meer dan vier weken voor de startdatum 20 % van de vergoeding voor de in-company Opleiding in rekening gebracht. Vanaf vier weken tot twee weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de in-company Opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor aanvang van de in-company Opleiding wordt geannuleerd.

3 Voor open Opleidingen kan Deelnemer of Wederpartij kosteloos annuleren tot vier weken voor aanvang van de open Opleiding. Vanaf vier weken tot twee weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de open Opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor aanvang van de open Opleiding wordt geannuleerd.

4 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een Opleiding heeft IKNL altijd het recht de Opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade.

Bron: Algemene Leveringsvoorwaarden IKNL